KGK – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

KGK Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler 01 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31026 – Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standar…

 

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri ÖZET: Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirketle… 

 

SGK Genelgesi 2020/2 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2020/2 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-206.01.02-E.1717804 Tarih: 29/01/2020 Kon…

 

2020 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2019 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak…

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)

2020 Kültür Varlıkları İhale Parasal Limitler 30 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31024 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (… 

 

SGK Genelgesi 2020/1

SGK Genelgesi 2020/1 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.1551987 Tarih: 27/01/2020 Konu :…

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)

Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1) 2020 Eşik Değerler ve Parasal Limitler 29 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31023 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve ka…

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 29 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31023 Karar Sayısı: 2081 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarların…

 

Sürekli Mesleki Eğitimler Akreditasyon Uygulamasıyla Başlıyor

Sürekli Mesleki Eğitimler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre zorunlu mesleki…

 

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark