Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)

 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyl…

BDDK – Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı

BDDK – Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denet… 

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payı Değişiklik 02/06/2021 02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/20…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)

Eğlence Vergisi Nispetleri Değişiklik (Karar Sayısı: 4061) 02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499 Karar Sayısı: 4061 2464 sayılı Belediye Ge…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

GVK 94 Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik (Karar Sayısı: 4063) 02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499 Karar Sayısı: 4063 193 sayılı Gelir Ver… 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV (Karar Sayısı: 4062) 02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499 Karar Sayısı: 4062 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uyg…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 4027) 01 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31498 (Mükerrer) Karar Sayısı: 4027 193 sayılı Gelir V… 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül

BOBİ FRS 25. Bölüm Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül BÖLÜM 25 – YÜKSEK ENFLASYONL…

 

Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru

Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklar ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM…

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bil…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark