Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi 7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazand…

 

Kredi Kullanmak Suretiyle Emekli Olma İmkânı Getirildi

SGK ile Kamu Bankaları Arasında Kredi İş Birliği Protokolü İmzalandı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ‘’Her zaman olduğu gibi bu ve benzer…

 

2021 Yılı Vergi Takvimi

2021 Yılı Vergi Takvimi Mükelleflerimizin vergi türlerine göre beyan ve ödemelerini, elektronik defter beratlarını ve bildirimler gibi vergisel yüküml…

 

Vergi Takvimi Ocak 2021

Vergi Takvimi Ocak 2021 İlk Tarih Son Tarih Açıklama 01/01/2021 11/01/2021 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel T…

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 04 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31354 Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURU… 

 

GİB Duyuru – Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru 2 Ocak 2021 Tarihinde Yayınlanan Duyuruya Ek Açıklama (ÖNCEKİ D…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – İşletme Hesabı Esasından Bilançoya, Bilanço Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

İşletme Hesabı Esasından Bilançoya, Bilanço Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” g…

 

GİB Duyuru – Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Bilindiği üzere; 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında meslek mensu..

 

GİB Duyuru – 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 inci…

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri

4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark