Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirler (Kararname Numarası: 125)

22 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32112 Kararname Numarası: 125 Amaç MADDE 1– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tari…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6825)

22 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32112 Karar Sayısı: 6825 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın… 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/151 – Teminat Verme Süreleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/151 Konusu : Deprem bölgelerinde bulunan mükelleflerin, 531 Sıra… 

 

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/A maddesine göre, b…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 15)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) 17 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32107 H…

 

Elazığ İli İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Duyurusu

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Duyurusu 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde mey..

 

Deprem Bölgesindeki Meslektaşlarımızın ve Aday Meslek Mensuplarımızın Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Önlemlerimiz – TÜRMOB

Deprem Bölgesindeki Meslektaşlarımızın ve Aday Meslek Mensuplarımızın Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Önlemlerimiz TÜRMOB Odalarımızla birlikte deprem fe…

 

Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler

Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında Duyuru 6/2/2023 tarihinde meydana…

 

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilme…

 

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumuna İlişkin Duyuru

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mü…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark