SGK Genel Yazı – Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-99779835-202.99-20404225 Tarih: 16.02.2021 Konu : Ek-9 Kapsamındaki E…

 

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Ciro Kaybı Desteği 17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31398 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak… 

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 17/02/2021 17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31398 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/19… 

 

Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

Konu: Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı genelge ile uygu…

 

Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır? ÖZET: SGK mevzuatına göre prim ödeme ve eksik gün sayıları şu şekilde hesaplanmakta…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 35) 16 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31397 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başk… 

 

Meslek Mensupları – Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler

Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ ya son verilme gününde mes…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri “Bilimsel amaçlarla kayıt altına alınan bilimsel veri niteliğindeki kan, serum ve dok…

 

SGK Kamu İşverenleri İçin Duyuru

SGK Kamu İşverenleri İçin Duyuru 5510 sayılı Kanununun 82 nci maddesinde; “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tut…

 

2021 Bağımsız Denetçilik Sınav Tarihleri Açıklandı

2021 Bağımsız Denetçilik Sınav Tarihleri Açıklandı 2021 yılında yapılacak Bağımsız Denetçilik Sınavları 13 Haziran 2021 ve 14 Kasım 2021 tarihlerinde… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark