Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

KDV İade Tasdik Raporları T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖND…

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama 13/11/2019 13 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30947 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı… 

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması 1807 13 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30947 Karar Sayısı: 1807 Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İ…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/53, K: 2019/75 – 4760 Sayılı Kanun

Anayasa Mahkemesi E: 2019/53 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/53 Karar Sayısı: 2019…

 

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Vergi Konseyi Yönetmeliği 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml… 

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Hatalı Tanımlamalar – 17103 – 27103 Sayılı Teşvikler

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı Sayı: 41481…

 

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı Özel fatura, Türkiye de yerleşik olmayanlara yapılan tes…

 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport 1770 11 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30945 Karar Sayısı: 1770 Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasapo… 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 28 08 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30942 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

7190 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7190 Sayılı Kanun 07 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30941 Kanun No: 7190 Kabul Tarihi: 24 Ekim 2019 MADDE 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark