İnternet Vergi Dairesi Duyuruları – 7440 Sayılı Kanun Hk

7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya izah kapsamında verilecek bey…

 

08 Temmuz 2023 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

08 Temmuz 2023 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI BELİRLEME SI… 

 

İnternet Vergi Dairesi Duyuruları

2022 takvim yılı kurumlar vergisi beyan dönemi başlamıştır. Bu döneme ilişkin olarak: 1. “Vergi Bildirimi” kulakçığında yer alan hesaplama… 

 

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2022 – TÜRMOB

ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kişilerin kamu harcamalarına katılmasını sağlamak için kullanılır. Devl…

 

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi 2022 – GİB

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2022 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Kurumlar Vergi…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 46)

01 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32150 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı…

 

Vergi Takvimi – Nisan 2023

Vergi Takvimi – Nisan 2023 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2023 05/04/2023 2022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir…

 

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Adalet Bakanlığından: MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs…

 

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7016 Ekli “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Dest…

 

Süre Uzatımı – GV. Beyannamesi Ba-Bs Formları, e-Defter Beratları

31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark