SGK Genelgesi 2024/2 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.06.01-87788102 Konu: Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sı…

 

2024 Yılı SMMM, YMM Asgari Ücret Tarifesi

Mevzuatın Adı: 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 09 Ocak 2024 Tarih…

 

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

2024 yılında kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemenin üst sınırı 35.058,58 TL olarak açıklandı! 2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58 T…

 

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Raporlamasına Tabi Olacak İşletmelerin Belirlenmesi

KONU: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı” Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlamasına Tabi…

 

2023 Yılı Yıllık İşletme Cetveli’ni Bildirmeyi Unutmayınız

2023 Yılı Yıllık İşletme Cetveli 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’nci maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sa… 

 

6331 Sayılı İSG Kanunu 2024 Yılı İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İSG Kanunu 2024 İdari Para Cezaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Tıklayı…

 

6698 Sayılı KVKK Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci madde…

 

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uy…

 

BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Duyurusu

Mevzuatın Adı: BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil…

 

01.01.2024-31.12.2024 Hesap Döneminin Denetiminde Uygulanacak Denetim Standartları

01.01.2024-31.12.2024 Hesap Döneminin Denetiminde Uygulanacak Denetim Standartları Etik Kurallar – BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR Kalite…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark