Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/61] COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 05 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazet…

 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri 04 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31145 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 22/9/2004 tarihli ve 25591…

 

SGK Genelgesi 2020/15 – 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

SGK Genelgesi 2020/15 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hiz… 

 

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması – SGK Genel Yazı

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 4148…

 

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ

Yer Altı Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği 03 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31144 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: BİRİN…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları 2604 03 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31144 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2604 193 sayılı Gelir Vergisi…

 

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” ba..

 

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Mücbir Sebep Hali 65 Yaş ve Üstünde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca… 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı

2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat 02 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31143 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA…

 

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşul…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark