Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Değişiklik 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29…

 

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik 05/11/2020 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli…

 

SGK – Kolay İşverenlik Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinin İşyeri ve Sigortalı Tescil İşlemleri

Kolay İşverenlik Konut Kapıcılığı İşyeri ve Sigortalı Tescil İşlemleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURU Tarih: 04/11/2020 Konu: Kolay işverenlik kap… 

 

7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

7255 Sayılı Kanun 04 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31294 Kanun No: 7255 Kabul Tarihi: 28 Ekim 2020 MADDE 1- 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İs…

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167)

Binaların Yangından Korunması 3167 04 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31294 Karar Sayısı: 3167 Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yöne…

 

2020/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yabancı Para Değerleri ve Enflasyon Düzeltmesi

2020/3. Geçici Vergi Dönemi Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile o…

 

İzmir İli İçin Bazı Bildirim Süreleri Uzatıldı

İzmir İli İçin Bazı Bildirim Süreleri Uzatıldı İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzal…

 

Net Dönem Karı Dağıtımı Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi

Net Dönem Karı Dağıtımı Usul ve Esasları Ticaret Bakanlığınca Net Dönem Kârının Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi ÖZET: Sermaye şi… 

 

İşsizlik Sigortası Prim Desteği Eylül 2020 Ayı Borçlarına Mahsup Edildi

İşsizlik Sigortası Prim Desteği Eylül 2020 Ayı Borçlarına Mahsup Edildi ÖZET: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 4’üncü maddesine istinaden hes…

 

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Mali müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark