SGK Genelgesi – 2024/7 – 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-66454725-206.05.99-95161906 Tarih:16.05.2024 Konu: 2011/13 Sayılı Gene..

 

7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

Mevzuatın Adı: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) 16 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…

 

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mayıs 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Ver…

 

2023 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesi

2023 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uyarınca, denetim kur…

 

DBS Duyurusu Muhasebe/Mali Müşavirlik Gelir Alt Tür Seçeneği

Sisteme yeni eklenen “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt tür seçeneği ile oluşturulacak gelir kayıt işleminden hareketle “Defter Be… 

 

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru 21/3/2024 ve 3/4/2024 tarihlerinde yapılan duyuru ile Hizmet V..

 

GVK Geçici 67 Madde Tevkifat Oranlarında Değişiklik – Karar Sayısı 8434

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 30/4/2024 tarihli ve 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 30/4/2024 ibareleri 31/7/2024 şeklinde değiştirilerek uygulama süresi 31/7/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve 32415 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) ile belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 51)

Mevzuatın Adı: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) 27 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…

 

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin alım-satımının vergilendirilmesinde, tapu harcı v…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark