Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BES Bireysel Emeklilik Sistemi Değişiklik 06/05/2021 06 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31476 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetl… 

 

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı Mükelleflerimizin, vergi dairesine gitmeden 200’ü aşkın vergisel işlemi 7 gün 24 saat kolay, hızlı ve güve… 

 

e-Arşiv, e-Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

e-Arşiv, e-Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv, e-Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu M…

 

SGK Genelgesi 2021/14 – 4447/Geçici 30 Prim Desteği

SGK Genelgesi 2021/14 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-24595080 Tarih: 30.04.2021 Konu…

 

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU S…

 

Çalışma İzin Görev Belgeleri Süresi Uzatıldı

Çalışma İzin Görev Belgeleri Süresi Uzatıldı Bakanlığımız tarafından Çalışma İzinleri Görev Belgeleri genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre; muafiyet k..

 

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

7226 Sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanması 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 (Mükerrer) Tic… 

 

SGK Genel Yazı – 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları

SGK Genel Yazı – 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı…

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi 3941 01 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31471 Karar Sayısı: 3941 Ekli “Suç Geli…

 

Vergi Takvimi Mayıs 2021

Vergi Takvimi Mayıs 2021 İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/05/2021 10/05/2021 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişki… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark