6183 Sayılı Kanun Gecikme Zammı Oranının Aylık Yüzde 4,5 Olarak Belirlenmesi (Karar Sayısı: 8484)

Mevzuatın Adı: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her…

 

 

6183 Sayılı Kanun Gecikme Zammı Oranının Aylık Yüzde 4,5 Olarak Belirlenmesi (Karar Sayısı: 8484)

Mevzuatın Adı: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)

21 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32552

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 8484

 
ÖZET:

6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına her ay ve kesri için %3,5 olarak uygulanmakta olan geç ödeme zammı oranı %4,5 olarak uygulanacaktır.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark