Archive for the ‘Genel’ Category

Vergi Takvimi – Ağustos 2023

Vergi Takvimi – Ağustos 2023 İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri 01/08/2023 09/08/2023 16-31 Temmuz 2023 Dönemine Ait…  

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7404)

27 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32261 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7404 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kar…  

Deprem Bölgesinde Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7405)

27 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32261 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmar…  

ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7457 Sayılı Kanun 27 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32261 Kanun No: 7457 Kabul Tarihi: 15/7/2023 Gider ve bağlı cetveller MADDE 1- (1) Bu Kanu…  

Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli İslâhiye ve Nurdağı İlçelerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçla…  

GİB – Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde 2022 Yılı Tam Tasdik Raporunun Verilme Süresi Hk.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : E-60801812-205.05.99-62904 Konu : Mücbir sebep ilan edilen yerlerde 2022 yılı Tam Tasd…  

Depremler Nedeniyle Yapılacak Zayi Belgesi Müracaatları Hakkında Duyuru

Depremler Nedeniyle Yapılacak Zayi Belgesi Müracaatlarının 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Yapılması Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 06/02/2023 tarihli..  

SGK Genelgesi 2023/24 – 5510 sayılı Kanunun Geçici 94 üncü Maddesi

7431 sayılı Kanunun beşinci maddesi 13/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup uygulamanın usul ve esasla…  

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı “Kuzey…  

2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit edilmiştir. T.C. HA…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark